Trong quãng thời gian hoạt động từ khi thành lập, Bầu Trời Á Đông đã có cơ hội được hân hạnh hợp tác với nhiều đối tác và khách hàng lớn, bao gồm cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dưới đây là một vài khách hàng tiêu biểu của công ty.